Reiki Masteropleiding.........................

BijKICARE® te Haler kun je de opleiding tot Reiki Master volgen. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je in het bezit te zijn van de Certificaten Reiki 1 en 2. Om te bezien of de Reiki Master van KICARE de juiste Gids voor jou kan zijn in dezen, heb je vooraf één of meerdere intake-consulten. Dit (deze) Intakegesprek(ken) kun je bij KISHOP boeken.

Aanvang  en duur opleiding

De opleiding start, indien niet anders werd overeengekomen, binnen 2 weken na bespreking en gezamenlijke ondertekening van de opleidingsovereenkomst tijdens het intakegesprek. De opleiding wordt afgerond binnen 1 jaar na aanvangsdatum, mits daarbinnen alle afgesproken programmaonderdelen aan bod konden komen. Indien hier binnen het gestelde jaar niet kon worden voldaan, kan in overleg met de Reiki Master – Teacher worden bekeken of deze later worden ingehaald of tijdens een kostenloze verlenging van de cursus worden afgewacht. In gezamenlijk overleg worden afspraken gemaakt over de cursusbijeenkomsten en deelname aan programmaonderdelen. De deelname daaraan wordt bijgehouden op een urenregistratieformulier.

De cursusduur De opleiding omvat de volgende programmaonderdelen (bij de prijs inbegrepen):

- 20 bijeenkomsten van 2 cursusuren (totaal 40 uren) Deze bijeenkomsten kennen de volgende opbouw:

  • 1 uur Coaching. (totaal 20 uren). Tijdens deze gesprekken komt persoonlijke groei van aan de orde. Hoe ben je nu en hoe wil je straks zijn als Master. Hoe sta je in het leven. Welke blokkades staan jouw groei in de weg. Welke is de juiste levenshouding om een goede Master te kunnen zijn en hoe kun je je die eigen maken.
  • 1 uur praktijkles (totaal 20 uren) waarin gewerkt wordt aan de praktijk, zoals oefenen met speciale Reiki technieken, meditatie, ethische vraagstukken (gewetensvragen, zelfreflexie, relativeren, de grenzen van Reiki, wat zeker doen, wat beter laten), het opzetten van een eigen praktijk.

- 4 bijeenkomsten van 1 lesuur (totaal 4 uren). Geheel in te vullen naar eigen keuze en behoefte van Cliënt/Student(e).

- 1 bijeenkomst van 1 uur, tijdens welke de wijding tot Reiki III, (Shinpiden of Innerlijke Master) zal plaatsvinden.

- Cliënt/Student(e) krijgt tenminste 2 keer de gelegenheid om een Cursus Reiki I bij te wonen en daarbinnen bepaalde cursusonderdelen (door de Reiki Master-Teacher te bepalen) te leiden.

- Cliënt/Student(e) krijgt tenminste 2 keer de gelegenheid om een Cursus Reiki II bij te wonen en daarbinnen bepaalde cursusonderdelen (door de Reiki Master-Teacher te bepalen) te leiden.

- Cliënt/Student(e) krijgt tenminste 2 keer de gelegenheid om een Reiki oefenavond bij te wonen en daarbinnen bepaalde programmaonderdelen (in overleg met de Reiki Master-Teacher) te leiden.

- Cliënt/Student(e) krijgt tenminste 2 keer de gelegenheid om (onder begeleiding van Reiki Master-Teacher) professioneel een speciale Reiki (techniek) behandeling uit te voeren (onder voorwaarde dat een Cliënt dit toestaat).

- Cliënt/Student(e) krijgt tenminste 1 keer de gelegenheid om een Workshop bij te wonen (excl. materiaalkosten) en daarbinnen bepaalde programmaonderdelen (in overleg met Reiki Master-Teacher) te leiden.

De opleiding omvat de volgende cursusmaterialen (bij de prijs inbegrepen):

- Syllabus, die gevuld kan worden met de geschreven leerstof, die gefaseerd zal worden verstrekt.

- Huiswerkopdrachten.

- KICARE® Cursusboek Reiki 1, Cursusboek Reiki 2 en de Sillabus met geschreven leerstof Reiki Master.

- KICARE® Certificaat Reiki Master.

- Een liefdevol cadeau tijdens de uitreiking van het Certificaat.

De opleiding omvat de volgende oefenmaterialen (in bruikleen):

- Set van 3 Reiki Kristallen, te weten: 1 Jade, 1 Citrien Natuur, 1 Bergkristal

- Oefen- en andere formulieren

Kosten van de cursus:

De cursusovereenkomst komt alleen dan tot stand, indien partijen het daarover zonder ethische bezwaren eens zijn worden tijdens de voorbespreking in een (indien nodig: twee) intakegesprek(ken). De kosten voor de intake bedragen € 59,95 per zitting van 1,5 uur.

Het cursusgeld, inclusief programmaonderdelen en sillabus met cursusmaterialen, maar exclusief oefenmaterialen,  bedraagt: € 1.750,-    Zegge: Zeventienhonderd en vijftig Euro.

De opleiding tot Reiki Master van KICARE® is een door de Belastingdienst erkende beroepsopleiding. Daardoor is bovenvermeld cursusgeld vrij van Btw.

Betaling:

Betaling dient in drie termijnen te geschieden* via overschrijving op bankrekening KICARE®

  • 1e termijn:            €  750,- bij aanvang van de cursus (binnen 2 weken na ondertekening van deze overeenkomst)
  • 2e termijn:            €  500,- drie maanden na termijn 1.
  • 3e termijn:            €  500,- drie manden na termijn 2.

*) Bij betaling ineens, bij aanvang van de cursus, geniet Student(e) een korting van 5%

Voortijdige opzegging/beëindiging

Bij voortijdige beëindiging geldt een opzegtermijn van drie maanden. Als Cliënt/Student(e) de opleiding voortijdig beëindigt, worden, rekening houdend met de gestelde opzegtermijn, alleen dan nog niet genoten doch reeds vooruit betaalde studie-uren gerestitueerd, als door Cliënt/Student(e) aannemelijk kan worden gemaakt dat er overmacht aan de orde is.

© 2010 - 2024 KISHOP gelukscadeaus - KI edelsteensieraden - Reisboeddha's | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel